Voor het afsluiten van het boekjaar is het voor gemeenten belangrijk dat dit verloopt volgens de vastgestelde termijnen. In de Begeleidende brief verantwoording Jeugdhulp 2020  staat beschreven hoe je als zorgaanbieder de zorg moet verantwoorden, wat je hiervoor nodig hebt en welke termijnen er gelden. De brief heb je als het goed is ook per e-mail ontvangen.

De verantwoording geldt voor alle aanbieders die in 2020 jeugdhulp hebben geleverd aan inwoners van de regio Hart van Brabant.  De totale hoeveelheid jeugdhulp bepaalt hoe je de zorg moet verantwoorden. Als je in héél Nederland voor meer dan € 125.000 aan jeugdzorg hebt  geleverd, dan moet je een productieverantwoording én controleverklaring aanleveren. Is het bedrag lager? Dan hoef je alleen productieverantwoording aan te leveren.

Je hebt drie maanden de tijd om de geleverde zorg te declareren. Dat staat in het Administratie- en Declaratieprotocol Jeugdhulp 2021  . Dit betekent dat de geleverde zorg 2020 uiterlijk op 31 maart 2021 gedeclareerd moet zijn. Later ingediende declaraties worden afgewezen. Dien daarom dus ruim vóór 31 maart je declaraties in.

Lees de begeleidende brief eerst goed voordat je aan de slag gaat met het invullen en samenstellen van de documenten. In de brief lees je:

  • welke documenten je moet aanleveren
  • welke termijnen er gelden
  • hoe je de documenten moet aanleveren
  • waar je de documenten moet aanleveren
  • de belangrijkste aandachtspunten als je start met invullen

Dit zijn alle documenten die je nodig hebt:

Begeleidende brief verantwoording Jeugdhulp 2020
Bijlage 1a | Format 2020 jeugdwet zonder inleesfunctie (Excel)
Bijlage 1b | Format 2020 Jeugdwet met inleesfunctie (Excel)
Bijlage 2 | Landelijk accountantsprotocol
Bijlage 3 | Verklaring totaalomzet jeugdhulp niet meer dan 125.000 euro (Word)
Bijlage 4 | Producten jeugdhulp 2020

Heb je na het lezen van de brief en de bijlagen vragen? Stuur dan een e-mail naar controlregiohvb@tilburg.nl