In de voorbereidingen op de uitbreiding van het Resultaatgestuurd werken in 2019 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen en problemen te voorzien. Desondanks zullen er zeker nog knelpunten naar voren komen. Als dat gebeurt willen we alle toegangsmedewerkers in onze regio zo snel en goed mogelijk ondersteunen.

Eén ingang voor toegangen
Per januari is er één ingang voor toegangsprofessionals voor alle vragen die te maken hebben met resultaatgericht werken: de Helpdesk. Aan de kennis en kunde van de helpdeskmedewerkers is die van Niek Verberkmoes toegevoegd. Veel toegangsmedewerkers kennen hem al als coördinator van het schakelteam en als arbiter.

Je kunt de helpdesk nu ook benaderen bij discussies met aanbieders waar je zelf niet uit komt, bijvoorbeeld over intensiteiten of hoofd- en onderaannemerschap. Ook met vragen die te maken hebben met uitvoeringsprocessen, contractmanagement of beleid kun je er nu terecht.

Wie behoefte heeft aan zorginhoudelijk advies kan nog steeds aankloppen bij het Expertiseteam.

Vragen aan de helpdesk worden waar mogelijk binnen een dag beantwoord. Als er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld omdat er aanpassingen van processen of beleid nodig zijn, dan regelt Niek dit met de collega’s van uitvoering en beleid en geeft aan wanneer reactie volgt.

Afspraken

  • Vragen kunnen op de reguliere wijze naar de helpdesk;
  • De helpdesk zet deze zo nodig door naar Niek Verberkmoes;
  • Uitvoering en beleid staan klaar voor snelle ondersteuning en beantwoording.

Aanbieders
Met aanbieders hebben we de reguliere contractgesprekken om knelpunten te bespreken. Daarnaast willen we starten met overlegtafels op om hoger niveau met aanbieders te praten over de transformatie en hierbij tevens het resultaat gericht werken een essentieel gespreksthema te maken.