• header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-jeugdhulp-01.jpg

Per 1 januari 2018 zijn de DBC-codes voor Jeugd-GGZ landelijk afgeschaft en vervangen door twee nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling. De hulp die onder de huidige DBC-codes viel blijft wel bestaan. Alleen de manier waarop we deze hulp achter de schermen administreren en afrekenen is gewijzigd.

DBC aanvragen

Jeugd-GGZ met een startdatum in 2018 vraagt u niet meer aan als DBC-traject, maar met de nieuwe productcodes. U kunt bij de gemeenten vanaf nu een Toewijzing jeugdhulp aanvragen met de nieuwe productcodes:

 • Uurtarief (60 minuten) Jeugd-GGZ Behandeling specialistisch, 54002
 • Uurtarief (60 minuten) behandeling Jeugd-ggz Diagnostiek, 54004

Diagnostiek of behandeling Jeugd-GGZ aanvragen en declareren?

Conform de werkwijze die in het verleden voor de DBC’s gold (een traject dat start met diagnostiek en wordt gevolgd door behandeling wordt beschouwd als één traject), passen gemeenten in 2018 de codes voor Diagnostiek en Behandeling op de volgende wijze toe:

 • De code Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 54002, is bedoeld voor alle trajecten die bestaan uit alleen behandeling of uit een combinatie van behandeling en diagnostiek.
  • Start een jeugdhulpaanbieder met diagnostiek en start vervolgens behandeling, dan wordt het hele traject aangevraagd en gedeclareerd volgens de code Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 54002. De behandeling die volgt op de diagnostiek kan door dezelfde of een andere jeugdhulpaanbieder (in onderaannemerschap) uitgevoerd worden.
 • De code Jeugd-ggz diagnostiek, 54004 is alleen bedoeld voor diagnostiek, nadrukkelijk niet gecombineerd met of opgevolgd door behandeling.

Deze werkwijze is gebaseerd op de handreiking uitfasering dbc's dat de VNG en GGZ Nederland in samenwerking hebben ontwikkeld.

Noot: ook voor Jeugd-ggz geldt: bepaal op basis van de werkwijze in het 7-Stappenplan of een traject voor behandeling of diagnostiek past binnen een arrangement (segment 2) of binnen segment 3.

DBC-trajecten die in 2018 doorlopen afsluiten

Het afsluiten van de DBC-trajecten en het vervangen van de DBC-codes door nieuwe productcodes is een administratief proces waar kinderen en gezinnen niets van merken. Hun zorg loopt gewoon door.
De backoffices van de regio Hart van Brabant sluiten alle lopende DBC-trajecten op 31 december 2017 administratief af. Het gaat in de hele regio om ongeveer duizend trajecten.

Het proces via het berichtenverkeer loopt als volgt:

 • Jeugdhulpaanbieders ontvangen van de gemeente een JW301 beëindigingsbericht. De jeugdhulpaanbieder hoeft geen stop jeugdhulp bericht (JW307) te sturen.
 • De jeugdhulpaanbieder declareert (met de JW321 of de JW303) op de oude DBC-code de zorg die in 2017 geleverd is.
 • De regio Hart van Brabant stuurt de jeugdhulpaanbieder een nieuwe Toewijzing Jeugdhulp (JW301) met de productcode voor ‘Jeugd-GGZ Behandeling specialistisch, 54002’. De einddatum van die Toewijzing is gelijk aan de einddatum die op de oorspronkelijke beschikking voor het DBC-traject stond. De jeugdhulpaanbieder hoeft geen start jeugdhulp bericht (JW305) te sturen.
 • Voor de periode 1 januari 2018 tot de einddatum die op de nieuwe Toewijzing jeugdhulp staat kan de jeugdhulpaanbieder maandelijks de daadwerkelijk geleverde zorg declareren op basis van een uurtarief (p*q) met een JW303 bericht. Dat is een nieuwe manier van declareren. Volgens de ‘oude’ werkwijze declareerden jeugdhulpaanbieders het gehele DBC-traject na afronding in één keer.
 • Op de nieuwe Toewijzing jeugdhulp staat standaard de productcode voor ‘Jeugd-GGZ behandeling specialistisch, 54002’. Behalve als Diagnostiek is aangevraagd, dan wordt de code Jeugd-GGZ Diagnostiek 54004 toegekend. Krijgt de jeugdhulpaanbieder een Toewijzing jeugdhulp voor Behandeling en gaat deze toch Diagnostiek leveren? Dan verstuurt de jeugdhulpaanbieder een JW315 mutatiebericht.

DBC-trajecten die aflopen in 2018 declareren

De jeugdhulpaanbieder ontvangt een nieuwe Toewijzing jeugdhulp voor het lopende DBC-traject. Die gaat in op 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 tot de einddatum die op de nieuwe Toewijzing jeugdhulp staat kan de jeugdhulpaanbieder maandelijks de daadwerkelijk geleverde zorg declareren op basis van een uurtarief (p*q), per maand, met een JW303 bericht.

Jeugdhulpaanbieders die meerdere Toewijzingen hebben ontvangen voor hetzelfde DBC-traject (bijvoorbeeld een voor verblijf en een voor behandeling) sturen voor elke Toewijzing een aparte declaratie.

Jeugdhulpaanbieders declareren de DBC-zorg die zij in 2017 hebben geleverd vóór 1 april. Is dit niet mogelijk? Meldt dit dan bij de contractmanager dienstverlening van de regio Hart van Brabant (Michiel Janssen en Rachel van Egeraat). DBC-zorg 2017 kan uiterlijk tot en met 31 december 2018 worden gedeclareerd. Daarna ondersteunt het berichtenverkeer de declaratieberichten voor DBC’s niet meer.

 

Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:48

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media