• header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-jeugdhulp-01.jpg

Berichtenverkeer Jeugdhulp 2018

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hiervoor aangesloten bij VECOZO of gebruiken de VNG Berichtenapp. Zorgaanbieders sturen alle berichten naar de regiogemeente die de beschikking heeft afgegeven. De berichten worden achter de schermen doorgeleid naar gastheergemeente Tilburg voor verwerking. Retourberichten ontvangt u van de gemeente Tilburg, maar altijd met de code van de gemeente waar de zorg verleend wordt.

Landelijk berichtenverkeer (iJw)

De landelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer is neergezet door VNG, VWS, KING, Zorginstituut Nederland, VECOZO en het Inlichtingenbureau. Hiermee worden op een veilige en gestandaardiseerde manier digitale berichten uitgewisseld. Voor gemeenten verloopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK), voor zorgaanbieders via VECOZO of de VNG Berichtenapp/Berichtenwebapplicatie. Meer over iWmo, iWlz en iJw op www.istandaarden.nl >

Wat heeft u nodig?

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben een (gratis) aansluiting nodig op VECOZO. VECOZO zorgt voor een digitale omgeving waar uw softwarepakket op een veilige manier berichten kan uitwisselen met gemeenten. Veel gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders hebben een softwarepakket dat is aangesloten op VECOZO. Heeft u geen softwarepakket of is uw pakket nog ongeschikt voor het berichtenverkeer? Dan gebruikt u de berichtenconverter 2.0 (tot 1 april beschkbaar) of de VNG-Berichtenapp. Deze converters zetten tekst uit een Excel-document om in het gecodeerde bericht dat u via uw account bij VECOZO kunt versturen en zo kunt u ook retourberichten ontvangen. Controleer of uw softwarepakket geschikt is voor VECOZO.

Aansluiten op VECOZO is eenvoudig met het 6-stappenplan van VECOZO. Let erop dat uw gegevens op orde zijn (AGB-code en KvK-nummer) en overeenkomen met het contract dat u hebt afgesloten. Met vragen helpt de afdeling support van VECOZO u graag verder.

Berichtensoorten

Het berichtenverkeer kent verschillende standaardberichten. Bijna alle berichtsoorten zijn in gebruik genomen.

Regiogemeenten sturen deze berichten

 • JW301 - toewijzing jeugdhulp > in gebruik
 • JW304 - ontvangstbevestiging factuurbericht > in gebruik
 • JW306 - ontvangstbevestiging start jeugdhulp > in gebruik
 • JW308 - retourbericht stop jeugdhulp > nog niet in gebruik
 • JW316 - retourbericht Verzoek om Toewijzing jeugdhulp > in gebruik
 • JW322 - retourbericht declaratie jeugd-GGZ > in gebruik

Jeugdhulpaanbieders sturen deze berichten

 • JW302 - retourbericht toewijzing jeugdhulp > in gebruik
 • JW303 - Factuurbericht (JW303D of JW303F) > in gebruik
 • JW305 - Start jeugdhulp > in gebruik
 • JW307 - Stop jeugdhulp > in gebruik
 • JW315 - Verzoek om Toewijzing jeugdhulp (VOT) > in gebruik
 • JW321 - Declaratie Jeugd-GGZ > in gebruik

Naar wie stuurt u welk bericht

U stuurt alle berichten naar de gemeente die van toepassing is op grond van het woonplaatsbeginsel van de jeugdige/het gezin. De gemeentecode opzoeken voor het versturen van berichten >

JW301 Toewijzing jeugdhulp

U ontvangt een JW301 zodra de gemeente een aanvraag heeft verwerkt en zorg heeft toegekend. De backoffice van de gastheergemeente Tilburg verstuurt alle Toewijzingen met daarop de code van de gemeente waar de zorg verleend wordt. Voor informatie over de (status) van de toewijzing op een VOT (JW315), neemt u contact op met de lokale gemeente. Vragen over de (status) van overige toewijzingen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

JW303D (Declaratiebericht) of JW303F (Factuurbericht)

Vanaf 1 januari ondersteunt de regio Hart van Brabant beide versies van het JW303-bericht. Als jeugdhulpaanbieder kiest u eenmalig welk bericht u gebruikt en vervolgens verstuurt u ofwel alleen facturen ofwel alleen declaraties.  Aanbieders kunnen dit eenmaal per jaar wijzigen. Raadpleeg het Administratie- en Declaratieprotocol 2018 voor de wettelijke verschillen. Overleg eventueel met uw accountant of boekhouder.

U kunt pas een 303 versturen, nadat u een toewijzing hebt ontvangen. GGZ-aanbieders declareren jeugdhulp in segment 3 of jeugdhulp uit 2016 altijd via een JW321. Als declaratieberichten uitvallen is dat meestal door het onjuist aanleveren van periodiciteit, de productcategorie of de productcode. De factsheet declaraties 2017 bekijken voor tips om beter te declareren

JW305 Start jeugdhulp

Met dit bericht kunt u doorgeven dat de zorg is gestart.

JW307 Stop jeugdhulp

Met dit bericht kunt u de gemeente laten weten dat de zorg is gestopt.

JW315 Verzoek om Toewijzing (VOT)

Met dit bericht vraagt u de gemeente om een Toewijzing jeugdhulp voor cliënten die naar u verwezen zijn door een huisarts of andere medische verwijzer. Bij toekenning reageert de gemeente met een JW301, die u weer kunt beantwoorden met een JW305 voor het melden van start zorg en JW303D of JW303F of JW321 voor het declareren van geleverde zorg. Wordt uw VOT afgewezen? Bijvoorbeeld omdat het woonplaatsbeginsel onjuist is toegepast of omdat de jeugdige al een zorgarrangement heeft, dan neemt de gemeente per e-mail of telefonisch contact met u op. Ook de JW315 stuurt u naar de regiogemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt. Zorg er voor dat u de JW315 pas verstuurt nadat de intake volledig is afgerond, alle gezagsdragers behandeltoestemming hebben gegeven en er een ondertekend behandelplan ligt. Heeft u vragen over de toewijzing van een JW315, neem dan contact op met de lokale gemeente.

JW321 Declaratie Jeugd GGZ

Bent u een GGZ-aanbieder en levert u jeugdhulp in segment 3 of jeugdhulp uit 2016 die doorloopt in 2017? Dan kunt u tot 1 januari 2018 in de bestaande bekostigingstaal van de jeugd-GGZ declareren. Voor DBC-declaraties gebruikt u het JW321-bericht. Ook het retourbericht JW322 is in gebruik genomen. Voor het declareren van DBC's past de regio Hart van Brabant de oude werkwijze toe. U declareert na afronding van het volledige traject in één keer de volledige DBC (dan wel na 365 dagen als het zorgtraject nog niet is afgerond). Meer over het declareren van DBC's >

Retourbericht/Status opvragen

Een retourbericht kan een ontvangstbevestiging of foutmelding zijn. Bij foutmeldingen wordt een code vermeld waaraan u kunt zien om welke fout. Via de foutcodelijst van istandaarden kunt u zien om welke fout het gaat. Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling support van VECOZO. Zij kunnen altijd nakijken of een bericht ontvangen is en de status controleren. Als gastheergemeente Tilburg merkt dat een jeugehulpaanbieder vaker dezelfde foutmeldingen krijgt, dan neemt de backoffice contact op om samen de oorzaak te achterhalen.

Handleiding jeugdhulp-berichten Vecozo downloaden
Handleiding VNG-Berichtenapp downloaden >
Handleiding berichtenconverter downloaden >

Vragen

De gemeente Tilburg beantwoordt namens alle regiogemeenten vragen over het berichtenverkeer. Mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:46

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media