Doen

  • Formulieren
  • Documenten

Doen

Beschrijving stap 8 Start zorg

  • Zodra de jeugdhulpaanbieder start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
  • De backoffice van de betreffende gemeente verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Waarom een Start-zorg-bericht?

De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft gestuurd wil graag weten dat de zorg daadwerkelijk is gestart. Zo kan ze monitoren of het startmoment afwijkt van de startdatum op de Toewijzing jeugdhulp. Dit geef je als jeugdhulpaanbieder aan door een Start-zorg-bericht te sturen. Daarnaast is een Start-zorg-bericht een vereiste om je eerste declaratie te kunnen indienen.

Jeugdhulpaanbieders moeten een Start-zorg-bericht sturen binnen 5 werkdagen nadat de jeugdhulp daadwerkelijk is gestart.

Communicatie via berichtenverkeer

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Lees meer over communicatie via het landelijk Berichtenverkeer.

Wanneer moet de zorg starten?

Er gelden geen normtijden. De zorg moet direct starten zodra de Toewijzing jeugdhulp binnen is. In de praktijk is het niet altijd mogelijk meteen te beginnen met de meest effectieve hulp om het resultaat te bereiken. Dan is het zaak te starten met alternatieve hulp die de jeugdige of het gezin alvast een stapje verder helpt en die in ieder geval voorkomt dat de situatie erger wordt.

Geen zorg starten vóór Toewijzing jeugdhulp

Het is niet de bedoeling om al met de zorg te starten als de Toewijzing jeugdhulp nog niet binnen is. Jeugdhulpaanbieders kunnen in uitzonderlijke gevallen besluiten hierop een uitzondering te maken als de situatie van een jeugdige of gezin daar dringend om vraagt. Die keuze moet je kunnen verantwoorden. Het Verzoek om Toewijzing (JW315) moet alsnog zo snel mogelijk worden ingediend.

In 2018 en 2017 kwam het regelmatig voor dat jeugdhulpaanbieders alvast met de jeugdhulp begonnen wanneer jeugdigen of gezinnen hen direct benaderden of waren doorverwezen via de huisarts of jeugdarts. Het kwam zelfs voor dat er niet eens een verzoek om Toewijzing werd ingediend. Dit is zeer onwenselijk, omdat het een actueel beeld van de geleverde jeugdhulp en de bijbehorende kosten ernstig verstoort.

Start de zorg na ontvangst van de Toewijzing jeugdhulp. Verstuur daarna zsm het Start-zorg-bericht.

Help - berichtenverkeer

Vragen over het berichtenverkeer in de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar jeugdhulp@tilburg.nl