Doen

 • Formulieren
 • Documenten

Doen

Leren

 • Tips
 • Instructie
 • Voorbeelden
 • Achtergrond

Leren

Beschrijving Stap 3

Welke beschrijving past het beste bij de situatie van de jeugdige/het gezin? Kies 1 van de 9:

 1. Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 2. Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 3. Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.
 4. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.
 5. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis.
 6. Behoefte aan verbeteren functioneren van jeugdige en ouders, in een gezinssituatie met multi-problem kenmerken en  zorgdragen voor de veiligheid van de jeugdige(n).
 7. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 8. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking i.c.m. ontwikkelings- en gedragsproblematiek en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 9. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.

Bekijk de uitgebreide omschrijving van de arrangementen >

Één arrangementsbeschrijving kiezen

Elk jeugdhulptraject past binnen één arrangementsbeschrijving. Raakt de situatie van een kind of gezien meerdere beschrijvingen? Bepaal dan samen met de jeugdige of het gezin het onderdeel van de situatie dat het meest urgent is om aan te pakken en stem hier de keuze van de arrangementsbeschrijving op af.

Beschrijving arrangement + Intensiteit van zorg = ARRANGEMENT

Werken binnen arrangementen

Verderop in het proces adviseert de jeugdhulpaanbieder over de intensiteit van de zorg die nodig is. Meer over advies intensiteit door jeugdhulpaanbieder >
Gecombineerd met de gekozen arrangementsbeschrijving levert dit een arrangement met een eigen arrangementscode op. Bij elke code hoort een tarief. Meer over tarieven > 
De combinatie van arrangementsbeschrijving + intensiteit stelt het inhoudelijke en financiële kader voor de jeugdhulpaanbieder om te bepalen welke zorg deze gaat inzetten om het beoogde resultaat te bereiken. De jeugdhulpaanbieder is daar volledig vrij en autonoom in.

Resultaatgericht werken is mede ingevoerd om jeugdhulpaanbieders meer ruimte te bieden om te doen wat nodig is, zonder te hoeven denken in vaste combinaties van producten en aantal uren of behandelingen. Het werken met arrangementen geeft jeugdhulpaanbieders die ruimte.

Arrangement: inhoudelijke en financieel kader voor de jeugdhulpaanbieder om te bepalen welke zorg deze gaat inzetten

Help - arrangementsbeschrijving

Hulp nodig bij het kiezen van de best passende omschrijving van het arrangement? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp. Mail naar helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of bel 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is.