Doen

  • Formulieren
  • Documenten

Doen

Leren

  • Tips
  • Instructie
  • Voorbeelden
  • Achtergrond

Leren

Beschrijving stap 11 - Laatste declaratie

  • Na het sturen van het ‘Stop zorg bericht’ declareert de jeugdhulpaanbieder de tweede 50% van het arrangement via een JW303 bericht, bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Levert de jeugdhulpaanbieder een product, dan verstuurt hij de laatste maandelijkse declaratie op basis van het aantal uren geleverde zorg * het geldende tarief.
  • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW303 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een retourbericht declaratie (JW304). Hierin staat onder meer het goedgekeurde bedrag en de declaratieregels die zijn afgekeurd, met de reden.

Wanneer laatste declaratie sturen?

Je kunt het laatste deel van het jeugdhulptraject pas declareren wanneer het traject beëindigd is en je een Stop-zorg-bericht hebt gestuurd. Zorg moet gedeclareerd zijn uiterlijk 3 maanden nadat deze gestopt is.

Bij welke gemeente declareren?

Je stuurt alle declaratieberichten (JW303) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Zoek hier de gemeentecode op. De gastheergemeente Tilburg zorgt voor de verwerking en betaling van alle declaratieberichten die naar de verschillende regiogemeenten gestuurd zijn.

Communicatie via Berichtenverkeer

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Lees meer over communicatie via het landelijk Berichtenverkeer.

Zorg voor meerdere jeugdigen tegelijk declareren

Het is mogelijk om de jeugdhulp voor meerdere jeugdigen of gezinnen in dezelfde gemeente in één bericht te declareren. Elk regel bevat de declaratie van jeugdhulp voor één jeugdige of gezin. Je kunt zoveel regels toevoegen als nodig is.

Het is niet mogelijk om de jeugdhulp voor verschillende jeugdigen in verschillende gemeenten in één bericht te declareren.

Wanneer krijg ik mijn laatste declaratie betaald?

De gemeente controleert of declaraties correct en volledig zijn ingevuld. Declaratieberichten kunnen op regelniveau goedgekeurd of afgekeurd worden. De declaratieregels die correct zijn ingevoerd worden betaalbaar gesteld en binnen 30 kalenderdagen betaald. Ook als er één of meer regels afgekeurd zijn.

Wat te doen bij afgekeurde declaraties

In het Retourbericht declaratie (JW304) lees je de oorzaak van de afwijzing van je totale declaratiebericht of van één of meer declaratieregels binnen je bericht. Voor een afgekeurde declaratieregel of een volledig afgekeurd declaratiebericht stuur je een nieuwe declaratie (JW303).
Voorkom vertraging met de tips om een declaratie correct in te vullen.

Help - berichtenverkeer

Vragen over declaraties voor de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar berichtenverkeer@tilburg.nl