Op 1 januari 2019 zijn we volledig overgegaan naar resultaatgestuurd werken. We kunnen ons voorstellen dat je soms nog informatie zoek over 2018. Dat vind je op deze pagina. Mis je toch nog bepaalde informatie over 2018? Stuur dan een mail naar hvb@tilburg.nl en we zetten het zo snel als mogelijk op deze pagina.

Documenten 2018 | Aanvragen van Jeugdhulp

Documenten 2018 | Administreren en declareren jeugdhulp

Totaal zorg aanvragen

Per 1 januari 2018 maken we de Toewijzing jeugdhulp op op de totale inzet van zorg. We noemen dit ‘totaal binnen geldigheidsduur’. Hierdoor is de jeugdhulpaanbieder vrij om elke maand de werkelijk geleverde hoeveelheid zorg te declareren, zonder het risico dat een declaratie uitvalt.
Voorheen vroegen jeugdhulpaanbieders een aantal eenheden (uren, minuten, etmalen) per periode aan. Een declaratie voor minder eenheden per periode werd goedgekeurd en betaald, maar een declaratie voor meer eenheden per periode niet. Ook niet als wanneer de totale zorginzet (cumulatief) binnen de totale toewijzing bleef.
In 2018 kunnen jeugdhulpaanbieders de ene maand minder uren en de andere maand meer uren declareren. Zolang hun declaraties (cumulatief) maar binnen de totale omvang van aangevraagde en toegewezen zorg blijven. Gebruik de rekentool om het totaal van de in te zetten zorg te berekenen >

Vul de schakeltool in

De jeugdhulpaanbieder heeft in het Beknopt Plan Jeugdhulp een advies gegeven over de in te zetten intensiteit en/of producten.Toegangsmedewerkers kunnen dit advies toetsen met hulp van de Schakeltool. Download de Schakeltool Jeugdhulp 2018 >

Schakeltool

 1. Voordat je de aanvraag voor een toewijzing of beschikking in gang zet, vul je altijd eerst de schakeltool in.
 2. In de schakeltool vul je de soort en hoeveelheid zorg in die je voor de jeugdige wilt aanvragen. Vul ook de ondersteuning in die het gezin eventueel al ontvangt.
 3. De schakeltool berekent vervolgens de totale kosten van de zorg die je wilt inzetten.
 4. De schakeltool geeft meteen aan of het Schakelteam moet meekijken met je aanvraag. Als dit het geval is, stuur je de ingevulde schakeltool naar het schakelteam. Dit gaat met één druk op de knop.
 5. Vergeet niet het Integraal Plan van Aanpak toe te voegen. Als je het Beknopt Plan Jeugdhulp hebt, mag je deze ook meesturen.

Hoe je de Schakeltool gebruikt, wordt ook uitgelegd in een instructievideo. Bekijk de instructievideo >

Schakelteam
Een team van specialisten kijkt mee met de aanvragen voor zwaardere zorg. Je aanvraag moet in ieder geval naar het Schakelteam als de totale kosten van de zorg meer dan meer dan €50.000 bedragen. Als het Schakelteam niet hoeft mee te kijken, kun je de aanvraag voor de toewijzing of beschikking in gang zetten. Bekijk het werkproces van het schakelteam in schemavorm >

Binnen 3 dagen advies
Het Schakelteam streeft er naar om binnen 3 werkdagen een (zwaarwegend) advies te geven. Soms wijkt het advies af van de inzet die jij hebt voorgesteld. Het kan voorkomen dat een teamlid van het schakelteam nog extra vragen heeft over de casus. Er wordt dan telefonisch contact met je opgenomen. Je hoeft het advies niet over te nemen als je hier goede redenen voor hebt. Het schakelteam is wel altijd benieuwd wat je met het advies hebt gedaan. Daarom sturen zij na een week een mailtje met de vraag of je het advies hebt overgenomen.

Benader het Schakelteam via helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl als:

 • je niet weet hoeveel zorg je moet aanvragen. Bijvoorbeeld 2 of 3 uur begeleiding per week;
 • je twijfelt over de hoeveelheid zorg die de zorgaanbieder voorstelt om een resultaat te behalen.

Benader het Expertiseteam via expertiseteamhvb@tilburg.nlals je vragen hebt over welk arrangement/product het beste past bij de jeugdige of het gezin.

Diagnostiek of behandeling Jeugd-ggz aanvragen en declareren?

Conform de werkwijze die in het verleden voor de DBC’s gold (een traject dat start met diagnostiek en wordt gevolgd door behandeling wordt beschouwd als één traject), passen gemeenten in 2018 de codes voor Diagnostiek en Behandeling op de volgende wijze toe:

 • De code Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 54002, is bedoeld voor alle trajecten die bestaan uit alleen behandeling of uit een combinatie van behandeling en diagnostiek.
  • Start een jeugdhulpaanbieder met diagnostiek en start vervolgens behandeling, dan wordt het hele traject aangevraagd en gedeclareerd volgens de code Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 54002. De behandeling die volgt op de diagnostiek kan door dezelfde of een andere jeugdhulpaanbieder (in onderaannemerschap) uitgevoerd worden.
 • De code Jeugd-ggz diagnostiek, 54004 is alleen bedoeld voor diagnostiek, nadrukkelijk niet gecombineerd met of opgevolgd door behandeling.

Deze werkwijze is gebaseerd op de handreiking uitfasering dbc’s dat de VNG en GGZ Nederland in samenwerking hebben ontwikkeld.

Noot: Ook voor Jeugd-ggz geldt: bepaal op basis van de werkwijze in het 7-Stappenplan of een traject voor behandeling of diagnostiek past binnen een arrangement (segment 2) of binnen segment 3.

Aanvragen en declareren in minuten of uren?

Ook voor Jeugd-ggz geldt: bepaal op basis van de werkwijze in het 7-Stappenplan of een traject voor behandeling of diagnostiek past binnen een arrangement (segment 2) past of binnen segment 3. Jeugd-ggz die niet binnen een arrangement past, wordt aangevraagd en gedeclareerd in uren, met uitzondering van verblijf (etmalen).We vragen jeugdhulpaanbieders die gewend zijn te rekenen in minuten om deze af te ronden naar hele uren. Daarbij geldt:

 • 0-29 minuten: 0 uren
 • 30 minuten – 89 minuten: 1 uur
 • 90 minuten – 149 minuten: 2 uren
  Enzovoort.

Jeugdhulpaanbieders die niet in uren kunnen aanvragen en declareren omdat hun softwarepakket dit niet ondersteunt, kunnen contact opnemen met hun contractmanager. Die kan in samenspraak met de procesmanager bepalen of er een uitzondering wordt gemaakt. Jeugdhulpaanbieders die zorg in minuten mogen aanvragen, moeten deze ook in minuten declareren.

Einddatum invullen in Verzoek om Toewijzing

Vul altijd een einddatum in bij een Verzoek om Toewijzing (JW315 bericht). Anders wordt het bericht afgekeurd.

Prestatiecode nog onbekend

Tot 1 januari 2018 konden jeugdhulpaanbieders in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van de productcode NB32. Zij gebruikten deze code wanneer het niet mogelijk was vooraf te bepalen welke behandeling nodig was en er meer tijd nodig was voor observatie, diagnostiek of allebei om de juiste productcode te kunnen bepalen.
Per 1 januari 2018 is de productcode NB32 niet meer in gebruik. In dezelfde situatie kunnen jeugdhulpaanbieders voortaan gebruik maken van de nieuwe productcodes voor Jeugd-ggz Behandeling specialistisch en Jeugd-ggz Diagnostiek. De productcode voor Jeugd-ggz Behandeling specialistisch dekt alle behandelingen die de jeugdhulpaanbieder gaat inzetten.