• header-jeugdhulp-01.jpg
 • header-beschermd-wonen-01.jpg
 • header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-beschermd-wonen-02.jpg

De aanbesteding van hoogspecialistische Jeugdhulp (segment 3) voor 2018 is in december 2017 afgerond. De samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben deze jeugdhulp gezamenlijk ingekocht. De contracten die per 1 januari 2017 met jeugdhulpaanbieders zijn afgesloten voor laagspecialistische jeugdhulp (segment 2) zijn met een jaar verlengd, tot en met 31 december 2018. Hiermee zijn voor de gehele specialistische jeugdhulp contracten afgesloten voor 2018.

Definitieve gunning hoogspecialistische jeugdhulp

Eind december 2017 vond de definitieve gunning plaats van de hoogspecialistische jeugdhulp regio Hart van Brabant.
Meer informatie over de uitfasering van de DBC-codes>

Aanleiding aanbesteding jeugdhulp 2018

Per 1 januari 2018 zijn de DBC-codes voor Jeugd-GGZ landelijk afgeschaft en vervangen door vier nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling. De hulp die onder de huidige DBC-codes valt blijft gewoon bestaan. Alleen de manier waarop we deze hulp achter de schermen administreren en afrekenen wijzigt. Om deze reden moest de regio Hart van Brabant segment 3 (waaronder de DBC's vallen) opnieuw inkopen. De contracten voor laagspecialistische jeugdhulp (segment 2) zijn verlengd.
Lees meer over de aanleiding voor deze aanbesteding in een extra uitgave van de nieuwsbrief Samen voor de Jeugd.

Alle DBC's zijn vervangen door deze nieuwe productnamen met een bijbehorende code. Dit zijn:

 • Uurtarief (60 minuten) Jeugd-GGZ Behandeling specialistisch, 54002
 • Uurtarief (60 minuten) Jeugd-GGZ Behandeling hoogspecialistisch, 54003
 • Uurtarief (60 minuten) behandeling Jeugd-ggz Diagnostiek, 54004
 • Uurtarief (60 minuten) cliëntgebonden advies en consultatie 54C05

Uitzondering: twee groepen DBC’s blijven wel bestaan:

Basis GGZ (4 codes)

 • 51A00 Basis Kort
 • 51A01 Basis Middel
 • 51A02 Basis Intensief
 • 51A03 Basis Chronisch

Verblijf (7 codes)

 • 52048 Deelprestatie verblijf A (lichte verzorgingsgraad)- incl. NHC Regulier en NIC
 • 52049 Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)- incl. NCH Regulier en NIC
 • 52050 Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)- incl. NHC Regulier en NIC
 • 52051 Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)- incl. NHC Regulier en NIC
 • 52052 Deelprestatie verblijf E (intensieve verzorgingsgraad) -incl. NHC Regulier en NIC
 • 52053 Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)- incl. NHC Regulier en NIC
 • 52054 Deelprestatie verblijf G (zeer intensieve verzorgingsgraad)- incl. NHC Regulier en NIC

Dit is toegestaan omdat de namen van deze DBC’s geen enkele verwijzing naar de diagnose en daarmee privacygevoelige informatie over de cliënt bevatten.

Meer informatie over de uitfasering van de DBC-codes>

Laatst aangepast: dinsdag, 20 februari 2018 09:44

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media