• header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-beschermd-wonen-02.jpg
 • header-beschermd-wonen-01.jpg
 • header-jeugdhulp-01.jpg

Aanbesteding Jeugdhulp 2019

Op 1 maart 2018 is de aanbesteding voor de inkoop van specialistische jeugdhulp in 2019 gestart. Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden. U kunt zich niet meer inschrijven.

Planning

Publicatie inkoopdocumenten 2019 1 maart 2018
Uiterste moment 1e ronde vragen stellen tbv Nota van inlichtingen 14 maart 2018 11:00 uur
1e ronde Vragen beantwoorden en Nota van inlichtingen verzenden 23 maart 2018
Uiterste moment 2e ronde vragen stellen tbv Nota van inlichtingen 30 maart 2018 11:00 uur
2e ronde Vragen beantwoorden en Nota van inlichtingen verzenden 6 april 2018
Sluitingsdatum aanbesteding 20 april 11.00 uur
Beoordeling binnen gekomen inschrijvingen 23 april tot 9 mei 2018
Voornemen tot gunning 15 mei 2018
Eventueel verificatiegesprekken aanbieders 15 tot 25 mei 2018
Bezwaartermijn 20 dagen 4 juni 2018
Definitieve gunning behoudens bezwaar of beslissing niet te gunnen 5 juni 2018
Contracten gereed 14 juni 2018
Gemeenschappelijke tekendagen (met één dag een persmoment
en op overige dagen waarop aanbieders kunnen intekenen)
18 tot 29 juni 2018
Ingangsdatum contract en ingang nieuwe registratie volgens Arrangementen 1 januari 2019

Aanbestedingsdocumenten

U kunt de aanbestedingsdocumenten terug vinden op Tenderned. Bekijk de aanbestedingsdocumenten op Tenderned >
Let op: u kunt zich niet meer inschrijven.

De definitieve gunning heeft plaatsgevonden op 5 juni 2018. Bekijk de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019 >

Op 20 februari 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden over de aanbesteding. Bekijk de presentatie Aanbesteding specialistische jeugdhulp 2018 > of Bekijk de workshop Aanbestedingsdocumenten invullen >

Achtergrond

Op 1 januari 2017 is de inkoop van de jeugdhulp in de regio Hart van Brabant overgegaan van producten met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen naar resultaatgerichte arrangementen. Deze arrangementen bieden jeugdhulpaanbieders meer ruimte om te bepalen welke zorg ze hoe vaak en waar willen inzetten. Binnen een arrangement wordt alle ondersteuning die een gezin nodig heeft in één plan samengebracht. Daarbij is één coördinator verantwoordelijk voor het behalen van het afgesproken resultaat. Voor meer achtergrondinformatie raadpleeg het inkoopplan 2019>

Uitgangspunten

Resultaatgestuurde Inkoop is geen doel op zich, maar een instrument om jeugdhulpaanbieders in staat te stellen om te doen wat nodig is en om dat gemakkelijker te maken. Het propageert het denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders en niet vanuit regels en procedures. Lees meer over de bedoeling van resultaatgestuurde inkoop>

De uitgangspunten van resultaatgestuurde inkoop:

 • Duidelijke rolverdeling: gemeente bepaalt wat, jeugdhulpaanbieder bepaalt hoe
 • Hulp die effectief is (gericht toewerken naar resultaat)
 • Ruimte voor maatwerk
 • Ruimte voor innovatie
 • Ruimte voor samenwerking
 • Vertrouwen in elkaar

Fasering

Op 1 januari 2017 is de inkoop van de jeugdhulp in de regio Hart van Brabant overgegaan van producten naar resultaatgerichte arrangementen. Deze wijziging is in eerste instantie ingevoerd voor de zogenoemde laagspecialistische jeugdhulp (segment 2). Per 1 januari 2019 wordt deze wijziging dus ook doorgevoerd voor alle hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3).

De kenmerken van laagspecialistische jeugdhulp (segment 2) zijn:

 • Veelal ambulante begeleiding of behandeling van korte duur of lage intensiteit
 • Bestemd voor enkelvoudige problematiek
 • Is van toepassing voor het grootste deel van de jeugdigen/gezinnen
 • Minder kostbaar dan hoog specialistische zorg
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) behoort ook tot laag specialistische zorg

De kenmerken van hoogspecialistische jeugdhulp zijn:

 • Veelal intensieve ambulante of intramurale hulp
 • Bestemd voor (veelal) meervoudige problematiek
 • Is van toepassing voor een klein(er) deel van de jeugdigen/gezinnen
 • Kostbaarder dan laag specialistische zorg
Laatst aangepast: donderdag, 19 juli 2018 12:54

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media