• header-jeugdhulp-02.jpg
  • header-jeugdhulp-01.jpg
  • header-beschermd-wonen-01.jpg
  • header-beschermd-wonen-02.jpg

Beleid

Hier vindt u relevante documenten over zorg in de regio Hart van Brabant. Kies een categorie om te filteren.

Nieuwbrief special Taskforce Kindermishandeling

Laatst aangepast: 29 maart 2018 |
Categorie: Beleid

Dit is een speciale editie van de nieuwsbrief over jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Het centrale thema in deze nieuwsbrief is het werk van de Taskforce Kindermishandeling. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • het bezoek van minister De Jonge
  • het actieplan van de Taskforce Kindermishandeling
  • de stem van de jongerenraad: ’Laat kinderen weten dat ze ertoe doen!’
  • de Bouwmarkt Samen met de Jeugd

 

In dit actieplan leest u hoe de Taskforce Kindermishandeling samen met alle betrokken partners kindermishandeling in de regio Hart van Brabant wil bestrijden en voorkomen.

Informatie over kindermishandeling en seksueel misbruik in de regio Hart van Brabant.

Vacature Medewerker Jongerenparticipatie (junior)

Laatst aangepast: 31 januari 2018 |
Categorie: Beleid

Ambitie om een rol te vervullen in het vergroten van jongerenparticipatie in de regio Hart van Brabant? Solliciteer dan op de functie van Medewerker Jongerenparticipatie (junior)! Reageren kan tot 22 februari 2018.

Ambitie om de stuwende kracht te zijn in het vergroten van jongerenparticipatie in de regio Hart van Brabant? Solliciteer dan op de functie van Aanjager Jongerenparticipatie! Reageren kan tot 22 februari 2018.

Informatiebrief over de regionale jeugdhulp voor colleges en raden in de regio Hart van Brabant. In deze editie specifiek aandacht voor de stand van zaken op de 14 verschillende beleidsopgaven uit de regionale uitvoeringsagenda jeugdhulp 2017 en de financiën in 2017 en 2018.

Regionale uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2017

Laatst aangepast: 31 juli 2017 |
Categorie: Beleid

Ieder jaar maakt de regio Hart van Brabant een regionale uitvoeringsagenda Jeugd voor de negen gemeenten. In deze agenda is de regionale ambitie geconcretiseerd in inhoudelijke en bestuurlijke opgaven voor de gemeenten. Daarnaast bevat de agenda de opdracht aan de gastheergemeente Tilburg voor de specifieke invulling van het gastheerschap in dat jaar.

Informatiebrief over de regionale jeugdhulp voor colleges en raden in de regio Hart van Brabant. Onder andere informatie ove: de regionale uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2016, het Actieplan Jongerenparticipatie, het Innovatienetwerk Jeugd, analyse 18- en 18+, financiën 2016 en 2017.

Informatiebrief over de regionale jeugdhulp voor colleges en raden in de regio Hart van Brabant. Onder andere informatie over: de nieuwe koers jeugdhulp 2018-2021, het uitvoeringsprogramma Hart van Brabant (thema Mens & Samenleving), gezinsvervangende jeugdhulp, taskforce Kindermishandeling, aanpak wachttijden en wachtlijsten.

De concept regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is besproken in de stuurgroep Huiselijk Geweld van 3 november 2014, voorgelegd aan de regioambtenaren Wmo en jeugd. Na de Hart van Brabantdag van 11 december 2014 is de visie vervolgens de colleges van de Hart van Brabantgemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk vastgesteld.

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media