• header-beschermd-wonen-02.jpg
  • header-beschermd-wonen-01.jpg

(Her)indicatie BW aanvragen

Hieronder leest u hoe u Beschermd Wonen voor volwassenen en voor jeugdigen moet aanvragen.

Aanvraag BW voor volwassen

Inwoners van Tilburg kunnen hun aanvraag voor Beschermd Wonen indienen via één van de Tilburgse toegangspartners (IMW, MEE, GGD, Loket Z of de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg). Zij worden doorverbonden met de aanmelddienst van het wijkteam waar zij woonachtig zijn.  Inwoners van buiten Tilburg kunnen hun aanvraag voor Beschermd Wonen indienen via MEE Entree: 013 - 542 4100.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Dan dient de cliënt minimaal 8 weken voor het eindigen van het behandeltracject contact op te nemen met de toegang / MEE Entree. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt ook voor cliënten die hun indicatie voor Beschermd Wonen willen verlengen.

MEE Regio Tilburg beoordeelt en behandelt de aanvragen voor Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant. Dit betekent dat de gegevens van de aanvrager worden opgeslagen in het systeem van MEE en dat de voorwaarden van MEE gelden.

Aanvraag BW voor jeugdigen

  1. Aanvragen van BW voor jeugdigen binnen de regio Hart van Brabant
    Beschermd Wonen voor jeugdigen is beschikbaar voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar. De toegang of de gecertificeerde instelling die een jeugdige bij een beschermd wonen-instelling wilt plaatsen, dient voorafgaand aan de plaatsing, het team Beschermd Wonen in te schakelen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij plaatsingen boven de 18 jaar is dit zondermeer logisch, aangezien plaatsingen van volwassenen de verantwoordelijkheid zijn van team Beschermd Wonen zijn. Ook bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is afstemming met team Beschermd Wonen echter zinvol, omdat deze plaatsingen vaak tot na de 18e doorlopen. Door het team Beschermd Wonen voor  de start in te schakelen, wordt de doorgaande lijn 18- / 18+ van de jeugdige beter geborgd: het team Beschermd Wonen zorgt voor een soepele overgang naar de Wmo (wanneer de jeugdige 18 jaar is).

    Door middel van onderzoek toetst het team Beschermd Wonen of beschermd wonen de geschikte zorgvorm is en of aan de plaatsingsvoorwaarden wordt voldaan. Dit onderzoek kent een wettelijke termijn van zes weken. Als er geen sprake is van beschermd wonen, wordt gezamenlijk met de toegang/het sociale wijkteam of de GI bekeken welke zorgvorm wel geschikt is. De toegang/het sociale wijkteam of de GI draagt dan zorg voor de toeleiding naar de meest geschikte zorgvorm.

  2. Aanvragen van BW voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant
    Aanbieders van beschermd wonen dienen het team Beschermd Wonen in te schakelen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor 'residentieel verblijf' van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg, dienen contact op te nemen met de toegang/sociaal team.

Herindicatie BW

Cliënten met een aflopende indicatie voor Beschermd Wonen kunnen afhankelijk van hun woonplaats contact opnemen met één van de toegangspartners (inwoners van Tilburg)  of met  MEE Entree Tilburg: 013 -542 4100 (inwoners van buiten Tilburg). Als de cliënt geen gebruik meer wil maken van Beschermd Wonen maar wel een andere voorziening, kan hij zich melden bij de toegang/wijkteam van de eigen gemeente.
Om de continuïteit van de zorg te borgen, is het van belang dat de cliënt 8 weken vóór het aflopen van de indicatie de aanvraag voor de herindicatie doet. Dit geldt zowel voor Zorg in Natura als voor het Persoonsgebonden Budget (pgb).
Een herindicatie kan ook worden aangevraagd als de zorg in de ogen van de cliënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of de zorgaanbieder niet meer passend is. Cliënten kunnen dan extra of minder zorg aanvragen bij het toegangsteam Beschermd Wonen. De cliënt moet aanwezig zijn bij het gesprek met het toegangsteam en mag zijn zorgverlener meenemen en iemand uit zijn sociale netwerk.

Overgangsrecht

Alle cliënten die op basis van een ZZP-C indicatie al zorg ontvingen vóór 1 januari 2015 behouden het recht op deze zorg. Dit noemen we het overgangsrecht. Dit recht geldt zolang de indicatie geldig is, maar uiterlijk tot 1 januari 2021. Dit geldt niet voor het pgb (overgangsrecht is al verstreken). 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast: maandag, 03 december 2018 18:04

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media